BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Prawa dziecka

Prawa dziecka w Przedszkolu Kubusia Puchatka
Dzieci mają zapisane w statucie przedszkola wszystkie prawa wynikające
z Konwencji Praw Dziecka.

Dzieci mają prawo do indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu:
- staramy się poznać każde dziecko przez rozmowy z rodzicami i dzięki własnej obserwacji,
- dostosowujemy metody pracy do możliwości dzieci, a tematykę zajęć do ich zainteresowań,
- dajemy wolność nie uczestniczenia w działaniach,
- doceniamy wysiłek dziecka włożony w pracę, bez względu na jej efekt.

Bardzo ważne dla nas prawo to prawo do akceptacji dziecka takim jakie jest. Możemy nie akceptować wszystkich zachowań dziecka, ale akceptujemy osobę i jej uczucia.

Dzieci mają prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą i zniszczeniem.
- dotyczy to głównie relacji między dziećmi,
- dziecko ma prawo oczekiwać naszego wsparcia,
- nie oceniamy dzieci, nie stosujemy kar,
- umożliwiamy dzieciom przeżycie uczuć, rozwiązanie konfliktu i pogodzenie się.

Prawa dziecka
1. Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a w szczególności do zrobienia czegoś niedobrego.
2. Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać w co się będę bawić.
3. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę na ratunek wzywać.
4. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
5. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam prawo do tajemnic i własnego zdania.
6. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych to jest moja sprawa!

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Starachowicach
im. Kubusia Puchatka
ul. Oświatowa 2
tel. (0-41) 274-63-86
e-mail: przedszkolepuchatka@o2.pl

 

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept